علوم اسلامی

آشنائی با علوم اسلامی

علوم اسلامی

آشنائی با علوم اسلامی

علوم اسلامی

من : محمد علی به ابادی بازنشسته بانک مرکزی ومولف کتابهای
1-بیست سال قانونگذاری درایران
2-اشنائی جامع باقران کریم
3-کتاب پرسش وپاسخ در باره هزار نکته قرانی
4-کتاب بلاگرهاوشبکه های اجتماعی(آشنائی باسرویس های وبلاگدهی وجوامع مجازی)
وبیش از 30کتاب منتشره دراینترنت
کاربرملی وبین المللی ومدیربزرگترین شبکه وبلاگنویسی جهان

پیوندها

مقدمات زبان

شنبه, ۹ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۴ ب.ظ

زبان

زبان ابزار انتقال اطلاعات است وان بر دو گونه است گفتاری ونوشتاری که اولی را ملفوظ ودومی را مکتوب گویند کلیه مفاهیم از طریق کلمات ویا ترکیبی از کلمات همراه با نسبت صورت میپذیرد که بان جمله یا کلام گویند بنا بر این برای اشنائی با هر زبانی ابتدا با کلمه اشنا میشوند.

کلمه یا واژه :هر لفظی که دارای معنی باشد کلمه نامند وکلمه پایه هر زبانی است مانند روز یا یوم

اقسام کلمه:در زبان عربی کلمه بر سه قسم است اسم فعل حرف

اسم: نام هر چیزی را گویند بطوز  مشخص یا مبهم مانند  محمد یا او

فعل: انجام کاری در زمانی توسط کسی یا شئی مانند میروم یا برو

حرف: هر کلمه ای که نه نام باشد ونه فعل مانند از یا اگر

در فارسی وزبانهای اروپائی کلمات هشت تا ده قسمند که در فارسی نام صفت ضمیر اعداد قید فعل اصوات حرف اضافه وحرف ربط ودر زبان انگلیسی وفرانسه حرف تعریف نیز افزوده شده است با کمی دقت خواهیم یافت که تمام این اقسام بهمان سه نوع بر میگردد اولاحرف ربط وحرف اضافه هردو حرفند ثانیا اصوا ت تماما معنای فعلی دارند پس فعلند ویا اینکه اسم فعلند حرف تعریف نیز در ترکیب صفت است پس در صفت  از ان بحث خواهد شد اما ضمیر همان نام است که مبهم است اعداد نیز از اسامی مبهمند وصفت که جایگزین اسم میشود وحالات انرا دارد انهم اسم است  وقید نیز حالت مصدر فعل است ولذا ان نیز اسم است بعبارت فلسفی هر چه در عالم وجود دارد نامی دارد وفعل وحرف وجود خارجی ندارند چرا که فعل دارای زمان وحرکت است ووجود خارجی ندارد.مو ضوع را بصورت دیگری میتوان بیان نمود ضمیر جانشین اسم وصفت وقید حالت انرا بیان میکند(درمورد قیدحالت مصدر فعل ) از طرف دیگر اصوات جانشین فعل  انددر نتیجه همه چیز باندو بر میگردد.

سا خت کلمه

هر زبانی معمولا از تعدادی واژه پایه تشکیل میشود مثلا کلمه اب یک واژه پایه است زیرا قابل تجزیه نیست ودر صورت تجزیه بحروف الفبا تبدیل میشود یا کلمه صبر در عربی ویا واژه day در انگلیسی این کلمات را جامد مینامنداما این کلمات محدودند وزبان نیاز به واژه های بسیاری دارد برای حصول این مقصود در زبان فارسی وزبانهای اروپائی ازپیشوند وپسوند استفاده میشود ودر زبان عربی که تنها زبان دارای قالب هست از قرار دادن ریشه یا پایه در قالب ها کلمه جدید ساخته میشود مثال اباد وابادان از اب و صابر وصبور از صبر وdailyو todayازday

1-پسوندها وپیشوندها: در زبان فارسی حدود ۵۰پسوند وپیشوند وجود دارد که برای ساختن انواع کلمات  بکار میرود

اوندهای اسم ساز مانند خوبی از خوب(ی)-اوند های فعل ساز مانند جنگیدن از جنگ(یدن)- اوندهای صفت ساز مانندباهوش از هوش(با)- اوندهای قیدساز مانندصادقانه از صادق(انه)

۲- درزبان عربی از اسم وفعل جامد از طریق صیغه هایا قالبها کلمات جدید ساخته شده که بانها مشتق میگویند مانندکریم از کرم(فعیل) واستخراج از خرج(استفعال)

درزبان عربی اسم یا ثلاثی است یا رباعی ویا خماسی وهریک نیز یا مجرد است یا مزید وفعل یاثلاثی است یا رباعی وهریک یامجرداست یامزید

اسم ثلاثی ۱۰ وزن ورباعی ۵وزن وخماسی۴وزن دارد

فعل ثلاثی مجرد ۶وزن وثلاثی مزید ۱۳ وزن ورباعی مجردیک وزن ورباعی مزید۳وزن دارد

برای نشان دادن صیغه ها از سه حرف فاء-عین- لام استفاده شده وبرای اوزان رباعی وخماسی ازافزودن یک لام ودولام استفاده میشود مانندنصر (فعل) زلزل(فعلل) سفرجل(فعللل)

برای اشنائی دقیقتر با اوندها وصیغ باید به کتب مربوط به هر زبان مراجعه کرد

اقسام اسم(عربی-فارسی)

۱-مفرد مثنی جمع(مفرد-جمع)۲-مذکر مونث حقیقی یامجازی۳-ذات معنی ۴-نکره معرفه(خاص وعام)

۵-جامد مشتق وموارد زیر مخصوص عربی ا ست

منسوب وغیر منسوب-مکبر ومصغر-ثلاثی ورباعی وخماسی-صحیح ومعتل -مقصور ممدود منقوص وصحیح الاخر-متصرف وغیر متصرف

اقسام فعل

۱-مفرد مثنی جمع(مفرد جمع)۲-مذکر مونث۳-لازم متعدی۴-تام ناقص۵-غا ئب مخاطب متکلم۶-ماضی مستقبل امر مضارع……۷-لازم متعدی(معلوم ومجهول)  موارد زیر خاص عربی است

صحیح ومعتل-ثلاثی ورباعی -جامد مشتق

اقسام حرف

در فارسی ربط -اضافه

درعربی :عامل(خاص اسم-خاص فعل) غیر عامل(خاص اسم-خاص فعل-مشترک)

ادوات پرسشی

دانش ادمی از سوال اغاز میشود بنا بر این در اولین درس هر زبانی باید با ادوات پرسشی اشنا شد ادات سوالی ده تاست

۱-که یا کی =من=who سوال از علت فاعلی یا کیستی وشخصیت است که در پاسخ اسم خاص میاید(علت فاعلی وهویت)

۲-چه یا چی =ما=what سوال ازچیستی وماهیت است که در پاسخ اسم عام میاید(کلی ماهوی)

۳-چگونه یا چطور=کیف=howسوال از کیفیت ووضعیت است که در پاسخ صفت میاید(کیف محسوس ونفسانی)

۴-کی  =متی=whenسوال از نسبت زمانی است که در پاسخ قیدزمان میاید(متی)

۵-کجایاکو =این=whereسوال ازنسبت مکانی است وپاسخ قیدمکان است(این)

۶-چرا =لم=whyسوال از علت است (قید علت)

۷-چندیاچقدر=کم=how many-how much سوال از کمیت است وپاسخ عدداست(کم)

۸-مال کی =لمن=whoseسوال ازتعلق مالکیست وپاسخ ان نام مالک است(له-اضافه)

۹-کدام یا کدامین=ای=whichسوال ازانتخاب است وپاسخ ان یک نام است

۱۰-ایا؟=ا وهل سوال از انجام فعل یاعدم انست وپاسخ ان یک جمله است که میتوان بجای ان باختصار ازدوکلمه اری یا خیر استفاده نمود. ودرانگلیسی معادل ندارد وشکل جمله حالت سوالی دارد.

نکته۱:در فارسی با ترکیب واژه چه ویک کلمه دیگرمیتوان هر یک از ادات  سوالی  راساخت مانند چه کسی  یاچه چیزی یا برای چه ودر عربی با افزودن ذا ویا ما همان مفاهیم را درست کرد مانند ماذا – لماذا  من ذا ودر انگلیسی  بجای ترکیبhowبایک صفت میتوان ازwhatبا یک اسم استفاده نمود مثالwhat lengthبجایhow long

نکته۲:ادات پرسشی بجز شماره ۱۰ که حرف یااسم صوت است بقیه در ترکیب اسمند در ۵مورد ضمیر ودر ۴مورد قیدند.  • ۹۰/۰۷/۰۹
  • محمد علی به ابادی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی